วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553

กำหนดจัดงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ พักรับประทานอาหารกลางวัน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบของที่ระรึกให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงมุฑิตาจิตที่มีต่อผู้สูงอายุ และสืบทอดศิลปสัฒนธรรมประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า ในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น